POLITIKA PRIVATNOSTI

Dragi korisnici,
Budući da zaštita Vaše privatnosti predstavlja najveću vrednost za nas i u tom pogledu smo uložili ogromne napore kako bismo pružili svojim kupcima i posetiocima sajta više od standardne zaštite njihovih podataka. Ova Politika privatnosti reguliše praksu prikupljanja informacija od korisnika prilikom korišćenja internet stranice (veb sajta) www.antishop.rs, kao i njihovo skladištenje u bazama podataka našeg preduzeća Odličan Hrčak DOO.
Naša politika privatnosti obuhvata razloge kako i zašto sakupljamo, koristimo i štitimo Vaše lične podatke.

1 Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaši lični podaci kao što su: ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Bez tih podataka nismo u mogućnosti da Vam isporučimo kupljenu robu, da Vas informišemo o statusu narudžbine ili o eventualno nastalim problemima ili promenama u vezi narudžbine.

2 Odličan Hrčak DOO se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih kupaca.
Prikupljamo samo neophodne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Pored osnovnih kontakt podataka prikupljamo i informacije (IP adresa, tip i verzija Vašeg pregledača, vrsta operativnog sistema i sl.) sa računara, tablet uređaja, mobilnog telefona ili bilo kog drugog tehnološkog uređaja koji koristite za pristup našem veb sajtu ili servisima. Ove informacije u principu ne koristimo u svom poslovanju i one se prikupljaju zbog trenutnog tehničkog načina funkcionisanja Interneta i ostalih Internet servisa. Ovi podaci mogu biti prikupljeni od strane trećeg lica čije servise koristimo i na koje imamo ograničeni uticaj, npr. Facebook, Google, Instagram, Internet servis provajder, hosting kompanija na čijim serverima je postavljen ovaj veb sajt i sl.

Mi Vaše podatke o ličnosti čuvamo u operativnim okruženjima koja koriste mere zaštite kako bi sprečile neovlašćeni pristup. Na žalost, manipulacija, čuvanje, kao i prenošenje informacija putem Interneta nije potpuno sigurno i iako ćemo se maksimalno potruditi da zaštitimo Vaše podatke o ličnosti, ne možemo da garantujemo sigurnost podataka tokom prenosa preko našeg Veb sajta kao i prilikom obrade i čuvanja. Korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbedonosni integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana.

3 Svim našim kupcima i posetiocima web sajta dajemo mogućnost odluke da li žele da se prijave, kao i da li žele da se kasnije odjave sa naše mailing liste (newsletter-a).

4 Svi prikupljeni podaci o kupcima na našem web sajtu se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima ili spoljnim saradnicima koji imaju ovlašćenje za takvim aktivnostima i kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Odličan Hrčak DOO odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

5 Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti da ih prosleđujemo trećim licima, sem u slučaju kada to zahteva važeći zakon, kao odgovor na sudske postupke, ili u odgovoru na zahtev nadležnog organa.

6 Takođe vršimo prikupljanje informacija, analizu i obradu podataka o proizvodima koje naši posetioci pregledaju i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Sve prikupljene podatke koristimo samo da bismo poboljšali kvalitet i funkcionalnost našeg web sajta i usluge, i time Vam omogućili jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu. Prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe ne računajući davanje Vaših kontakt podataka kurirskoj službi ili u slučaju kada je to potrebno radi ispunjenje naših obaveza prema Vama, dostavljanja određenih informacija, za potrebe funkcionisanja ovog veb sajta i sl.

7 Pored direktnog prikupljana podataka preko naše Internet stranice, podatke možemo prikupiti i na druge načine kao što su: putem komunikacije sa Vama preko našeg korisničkog servisa, prilikom email komunikacije, podacima koje dobijamo od trećih lica ili reklamnih agencija i sl.

8 Odličan Hrčak DOO web sajt koristi „cookies“ da bi Vam pomogli da prilagodite korišćenje našeg web sajta prema Vašim potrebama.
Cookies (kukiji) su mali tekstualni fajlovi koji mogu biti smešteni na Vasem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da prenesu virus ili bilo koji zlonamerni program na Vašem računaru.
Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao.
Sve postavke kolačića i informacije o istim možete pronaći u podešavanjima Vašeg internet pregledača (Browser-a). Sve informacije o brisanju i pregledu kolačića u Vašem pregledaču su javno dostupne na Internetu.

Na ovom veb sajtu mogu se nalaziti linkovi koji vode ka drugim Internet stranicama koje nisu pokrivene ovom Politikom privatnosti. Ako pristupate drugim internet stranicama operateri tih internet stranica će moći da prikupljaju informacije od Vas koje će oni koristiti u skladu sa svojim politikama privatnosti, a koje se mogu razlikovati od naše. Mi u tom slučaju ne snosimo odgovornost za podatke koje prikupljaju druge internet stranice.

10 Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo onoliko koliko je potrebno da bi se zadovoljila svrha u koju su Vaši podaci o ličnosti prikupljeni ili onoliko koliko to zahteva važeći zakon. Za svrhe u kojima podatke prikupljamo kako bismo Vam pružili određene pogodnosti i usluge, Vaši podaci o ličnosti zadržavaju se do pet godina od datuma prikupljanja.
Kad se naš poslovni odnos završi gašenjem Vašeg naloga, mi ćemo obrisati Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju da postoje zakonski ili naši poslovni zahtevi za zadržavanje istih. U svakom slučaju, nećemo čuvati Vaše podatke o ličnosti u periodu dužem nego što nam je to zaista neophodno. Vi kao naš korisnik u svakom trenutku možete zatražiti na uvid šta je od Vaših podataka prikupljeno, da zatražite izmenu, dopunu ili brisanje istih.

Kako biste iskoristili svoja prava ili podneli prigovor na način na koji se Vaši lični podaci obrađuju, kontaktirajte nas na našu email adresu koja je javno istaknuta na ovom veb sajtu. Vaš zahtev u vezi sa korišćenjem prava u vezi sa Vašim ličnim podacima pošaljite sa jasnom naznakom: kojim Vašim podacima o ličnosti želite da izvršite pristup i uvid, koje Vaše lične podatke želite da dopunite, ispravite ili izbrišete, prenesete, odnosno obradi kojih Vaših ličnih podataka prigovarate i iz kojih razloga. Ako zahtev podnosi neko lice u Vaše ime, a Vi ne dostavite dokaze da je zahtev zakonito podnet u Vaše ime, zahtev će biti odbijen. Ukoliko ovakav zahtev šaljete poštom na našu adresu, neophodno je da taj zahtev bude potpisan i datiran. Odličan Hrčak DOO će izaći u susret Vašem zahtevu što je pre moguće, a svakako u okviru rokova predviđanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, i poslati Vam odgovarajuće obaveštenje.

Zadržavamo diskreciono pravo da ovu Politiku privatnosti možemo izmeniti u svako doba i da tako izmenjen tekst postane važeći odmah po objavi istog na Web sajtu.

Nastavak Vašeg korišćenja ovog Web sajta nakon izmena, podrazumeva da prihvatate sve uslove tako izmenjene Politike privatnosti. Stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Politici privatnosti, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet strani www.antishop.rs. Danom stupanja na snagu ovih Opštih uslova, prestaju da važe stari Opšti uslovi korišćenja usluge Internet prodavnice Odličan Hrčak DOO.